Tuesday, May 22, 2007

Ethiopia Detains Times Journalists for Five Days

Three journalists for The New York Times were arrested by the Ethiopian military on May 16 in the Ogaden region of the country, held for five days and interrogated at gunpoint, and then released on Monday without any charges being lodged against them, The Times said today.

The three journalists — Jeffrey Gettleman, 35, Nairobi bureau chief; Vanessa Vick, 43, a photographer; and Courtenay Morris, 34, a videographer — were reporting on the conflict in the Ogaden region of Ethiopia when they were detained by soldiers in the town of Degeh Bur.
While in detention, they were moved to three different jails before being released from a prison in Addis Ababa on Monday.

The three journalists, who have now left Ethiopia, said they were never told why they were detained, and that Ethiopian military officials refused to notify the American embassy of their arrest. During questioning, Ms. Vick was kicked in the back, and all three were repeatedly threatened.

Ethiopian soldiers confiscated all of the journalists’ equipment, including computers, cameras, mobile phones and notebooks; none of the equipment has been returned. The Ethiopian security forces say they are holding the equipment for security reasons.

“We are greatly relieved that our journalists have finally been released and that their ordeal is over,” said Bill Keller, executive editor of The Times. “We would like to thank Ambassador Yamamoto and his colleagues at the American Embassy in Addis Ababa, and Prime Minister Meles for their help in freeing them.

“Now we are looking for explanations: Why were journalists on a legitimate newsgathering assignment arrested, imprisoned for five days, manhandled and threatened? Why were they denied a chance to communicate with the American embassy in Ethiopia, or with civilian officials of the Ethiopian government? Why were we unable to get accurate information about their whereabouts and condition?”

The Ogaden region is a contested area of eastern Ethiopia, close to the border with Somalia, where the Ethiopian government is confronting separatist rebels.

In December 2006, Ethiopia, with covert American help, intervened in Somalia to prop up Somalia’s transitional government and defeat Islamist forces that controlled much of the country and were widely suspected of sheltering anti-Ethiopian rebel groups like the Ogaden National Liberation Front.

The hot, arid and inhospitable Ogaden region is home to Somali-speaking nomads who tend to identify more with neighboring Somalia than with Ethiopia. Part of the reason is religion: Ethiopia’s leaders have generally been Christians, while Ogadenis are almost all Muslims.

Swedes 'were tortured' in Ethiopia

Three Swedish nationals detained in Ethiopia for several months and released last week were "tortured" and mistreated during their captivity, their lawyer said on Tuesday.

"They were imprisoned in isolation, in metal cages measuring one and a half square meters (16 square feet).They were handcuffed almost all the time, both their hands and feet," Björn Hurtig told Swedish public radio.

He said the three slept with their handcuffs on.

"They were mistreated during interrogations and were physically and psychologically tortured," he said, providing no further details.

The trio, two Swedish nationals and one permanent resident in Sweden whose identities were not disclosed, were arrested at the start of the year in connection with the conflict in Somalia.

According to Swedish news agency TT, they were detained in Kenya after having fled Somalia, where Ethiopian troops intervened late last year to drive out Islamic militants who had taken control of the country's central and southern regions.

Ethiopia had accused the three of having fought against its soldiers alongside Islamists, TT reported.Sweden had demanded the release of the detainees for several weeks and argued that the reason for their jailing had not been communicated officially.

In March, Ethiopia had released a 17-year-old Swedish girl who had been arrested for similar reasons.The Ethiopian government said last month that 41 people suspected of terrorism had been arrested in Somalia and transferred to Ethiopia. They included citizens of the United States, Tunisia, Rwanda, Syria, Uganda, Saudi Arabia and Tanzania.

Source: www.thelocal.se

Thursday, May 17, 2007

Walaloo Mi'ooftuu G.Roobaa

Gaaddisa Odaa Roobaa

Amboo bishaan taliilaa
Lammii dhugutu beeka
Sanqalle dakkiin toora
Haftutu dhaqa sookkaa
Biyyoon tatus cirracha
Lalistu ganda ceekaa
Dagaagaa damee Qilxuu
Hin cabsan safuu fi kakaa
Odaa hundeen hin gogne
Holqi Wadeessa booka
Hora laaqiin dhamdamu
Xinnaa fi guddaatu cookaa

Sanqallee nanoo Amboo
Maaltu gogse laata qoboo?
Gumgume nagaa hin jenne
Waaqni hin busee bakakaa
Burqaan akkaamiin gogee?
Hibboo Seenaaf kun yakka!

Hibboo jenna yaa lammii
Gaaffiin buuran waa ibsu
Hibbaka deebbiif raajaa
Seenaa egereef nuu labsu
Billiqeen garbuu hin ta’u
Fura uummaaman gumesu
Hoo robee male hin margu
Caamsan marga hin lalisu
Odaan gaddissuu malee
Muka hiddi dhagaa cabsu

Sanqallee nanoo Amboo
Yaa burqaa warra baaboo
Maalumatu gogse qoboo?

Seenaaf Hibboo sin jenna
Burqaakee maaltu gogsee?
Hiiroof Hibakka jedhii
Horri maaliif maddissee?
Odaa ciraannii laataa?
Saafaan maaf raakkisee?
Dakkii jigsaanii laataa?
Bubbeetu awwara kaasee?
Caamsaatu hammatee laataa?
Faachatu harree caransee?
Ceekaatu gubaatee laataa?
Lolaan biiyyoo baaqqessee?

Sanqallee nanoo Amboo
Dhugaatu gogse qobboo
“Dhugaan qaanqe dukkanaa”
Maaltu hibboo nu geessee?
Sirna aadaa gabrummaatii
Seera uumaa kan falessee
Odaa fi daakki kee ciree
Burqaa bishaan kee gogse!

Sanqallee nannoo Amboo
Maaltu gabbiisa Somboo?
Himii seenaa abba Gadaa
Akkam turee bareengadaa?

Bara Qilxuun dagaguu
Boombiin Laftoo hin gogsu
Waddeessa dameen leensa
Hagamsa seenaaf galasu
Haanqu fi matareen nagaaf
Ceekkaa irreesaaf cabsu
Gumaan Haruu cuqulisaaf
Buwata Weenniin korissu
Dameen Ejjeersa bokkuuf
Hundeen hin murani safuu
Waatoo fi Qadidaan aadaaf
Ittiin qabee qorasuu
Cooqqorsa hundeen lakku
Siida hormaataaf lalisu
Altufaa fi Xosanyiin
Gameettin dhaadhaa baqsuu
Kusaayyee fooliin bookaa
Galma ayyaanaaf rabsu
Sarara Ullumaa siiqqeef
Qondalii seeraa hin fafu
Anfaraa guufta dararuu
Ittiin gumaachuu sufuu
Haa hubatan seera uumaa
Seera Qabso Diroon fufu!
Gumaa goatoota Amboo
Gumaa ilma Badhaasaa
Gumaa ilma Badhaanee
Seenaaf xuuxaanii tufu

Sanqallee nannoo Amboo
Akkas ture kalleessa
Marartoon obboleessaa
Noruu jedhu nagaa Waaqaf
Nibaruun deebii dhamsaa
Kan Burqaan seenaaf gogu
Diinatu biiyyo baaqqeessa
Haa hubaanu jecha seenaa
Xiinxaalaan nama gorsa
“Kan sangaan iyyu malee
qacceetu iyyee rakkissa”
Warra dakkii cirrantu
Warra Odaa cirrantu
Warra Kichuu qalantu
Warra Harmaa kutantu
Warra hidda dhiigsantu
Warra lafee cabsaantu
Warra safuu dabsaantu
Burqaan goge oddessa!

Yaa Gudar nanoo Amboo
Maaltu gogsa borus qobboo?
Mee himi seenaa egeree
Qeeqanno lammiif boree

Hoo Sanqaallen gadii buu’un
Ciirraachaattui gadda roobaa
Colleen hoo loolaan guuttu
Gudar maqsaan danbooba
Waddeessa caabiin finiinee
Qomoo dhowwa hiriiba
Hooda ifu akka qorsaa
Kan yakku sirna eebbaa
Aadaan sirna gabrummaa
Jiruu fi jireenyatu tujuba
Seenaaf safuu hin eegu
Seera fi heera Odaa Roobaa
Dhugaan burqaa hin gogsu
Seenaaf kan gogsu sobaa
Yaa lammii dachaa fi baaqee
Eenyummaatu roorroo jibba
Maaf nu guba akka qaanqee
Garbummaan bara dhibbaa
Nu luqqiisse akka qaaqqee
Nu marsee kaabaa fi Kibbaa
Bahaa fi lixaan kichuu haqe
Eenyuu haa qotuuf tujuba?
Lammii fi Qomoo abdatu
Ormi seenaaf nama huba!

G. Roobaa

Sunday, May 13, 2007

U.S. Foreign Policy Saps Human Rights Improvements in Ethiopia and Equatorial Guinea; Testimony

Committee on Foreign Affairs
Subcommittee on International Organizations, Human Rights, and Oversight
Subcommittee on Africa and Global Health

Presented by Lynn Fredriksson, Advocacy Director for Africa
Amnesty International USA

May 10, 2007

Chairman Lantos, Chairman Delahunt, Chairman Payne, distinguished Members of the Subcommittee on International Organizations, Human Rights, and Oversight, the Subcommittee on Africa and Global Health, and the full Committee on Foreign Affairs, thank you for holding this important joint hearing and for allowing Amnesty International the opportunity to discuss serious ongoing concerns regarding human rights violations in and U.S. foreign policy on Ethiopia and Equatorial Guinea.
Introduction: What Has Happened to Political Freedom and Human Rights Protections in Ethiopia and Equatorial Guinea?

I have chosen to begin with this question because much of what I’m about to report will fly in the face of the seeming success stories—in Equatorial Guinea which has risen above a legacy of corruption and violent repression to work with USAID to create the Social Development Fund, and in Ethiopia which cooperates so well with the U.S. on military and counter-terrorism operations. But the recent human rights record of neither country lives up to their positive reputation. Does this mean that the U.S. government lets its close economic and political partner nations off the hook on human rights in Africa? Are human rights concerns sometimes trumped by oil interests or plans to counter terrorism?

Human Rights in Equatorial Guinea and U.S. Foreign Policy Response

Ongoing Political Repression in Equatorial Guinea

Since the mid-1990s Equatorial Guinea, a nation of half a million people, has experienced robust economic growth due to the discovery of vast oil and natural gas reserves and a multi-billion dollar international investment endeavor. The IMF and the U.S. Department of Energy have estimated that the country holds between 1.77 and 2.5 billion barrels of oil equivalent (BOE) and between 1.3 and 4.4 trillion cubic feet of gas reserves. Today Equatorial Guinea produces approximately 420,000 BOE per day, and over 45 billion cubic feet of natural gas annually. Despite the vast revenues generated from oil and gas, the misery of the majority of people in Equatorial Guinea has intensified. Figures from the United Nations Development program indicate that Equatorial Guinea has the lowest Human Development Index rating in the world in relation to its per capita GNP. Even in the major cities of Malabo and Bata, more than 60% of the population has no running water or access to electricity. The country lacks a functioning healthcare system, and the educational system is hobbling on a decrepit infrastructure left from the colonial era.

President Theodoro Obiang Nguema and his extended family have been the beneficiaries of the national revenue and are reportedly still sheltering large sums of money in foreign countries, including the United States. In addition, according to reports from the U.S. Department of State and Freedom House, as well as Amnesty International, the Government of Equatorial Guinea continues to engage in significant human rights violations, acts with impunity, and is fundamentally corrupt, undemocratic and unaccountable to its citizens. Multinational corporations conducting business with President Obiang willfully ignore the impact of their economic engagement in Equatorial Guinea and their role in enabling the worst offenses of its regime. In its most recent Country Reports on Human Rights Practices, the U.S. Department of State’s Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor reported about Equatorial Guinea, “The government’s human rights record remained poor, and the government continued to commit and condone serious abuses.”

I briefly report a number of specific types of violations under the Universal Declaration of Human Rights and other international conventions and protocols ratified by Equatorial Guinea.

Forced Evictions

In 2006 the combination of pressure on land, government programs to rehabilitate major cities and infrastructure, and lack of security of land tenure led to several mass forced evictions, carried out without consultation, compensation or due process. Hundreds of homes were destroyed in Malabo, and hundreds more families were at risk of forced eviction in Malabo and Bata.

But the threat to forcibly evict over 360 families from their homes in Malabo on January 2, 2007 was not carried out. This was due to the pressure exerted by international appeals, according to a resident of one of the communities under threat, La Vigatana. In a meeting on January 17, the Minister of Infrastructure and Urban Development reportedly reassured La Vigatana residents that they would not be evicted until the new area was ready and the residents had built their new houses in Basapú. However, plots have not yet been allocated, and it is not clear whether residents will receive the same total amount of land they currently have.

So far there has been no discussion or negotiations regarding security of tenure or property titles. Residents have not been compensated for any losses nor have they been consulted about a just valuation of their properties including houses and land, which the authorities have carried out unilaterally.

Arrests and Detentions

Although there were fewer arrests of political opponents in 2006 than in previous years, at least 14 prisoners of conscience continued to be held, including one held without charge or trial since 2003. Members of the Convergence for Social Democracy (CPDS) and other political activists were arrested and briefly detained. In October police in Bata arrested four members of the banned Progress Party of Equatorial Guinea. They were arrested at home without warrants. They were released without charge in mid-November. One person, Jose Meviane Ngua, was known to have died in police custody, apparently as a result of torture. Fernando Esono Nzeng was publicly executed in April.

All of those detained at Black Beach prison are currently denied access to medical treatment, after an apparent change in policy in late 2006. Conditions in Black Beach prison had improved slightly at the end of 2005 as a result of the opening of a new wing and regular visits by the International Committee of the Red Cross.
At least 35 prisoners of conscience (POCs) and political prisoners at Black Beach prison in Malabo. The precise number of prisoners held at the prison or the state of health of all of them is unknown, but it is reported that many suffer from chronic conditions for which they receive no medical care. Two of the prisoners, Guillermo Nguema Elá and Donato Ondó Ondó, whom Amnesty International deems to be prisoners of conscience, are known to be seriously unwell as a result of chronic ailments, poor prison conditions and the refusal of the prison authorities to provide them with medical care. Amnesty International is gravely concerned about their health, and fears that their lives, and those of other prisoners, may be at risk. Denying sick prisoners access to a qualified medical officer contravenes the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

Combating Corruption, Alleviating Poverty and Managing Oil Revenue

Equatorial Guinea’s oil revenues enrich the President and his family when they should be used for poverty alleviation. While Equatorial Guinea has the second highest per capita income in the world, more than half its population is unable to access potable water. In 2004 a Senate investigation uncovered over $700 million of the country’s revenues in accounts at Riggs Bank. President Obiang himself is believed to have transferred over $16 million from state to personal bank accounts.

In April of last year the IMF reported that the Government of Equatorial Guinea still held offshore accounts for oil revenues worth $718 million, while the Securities and Exchange Commission has been investigating U.S. oil companies’ potential involvement in Equatorial Guinean corruption under the Foreign Corrupt Practices Act. Additionally, President Obiang’s son, the Minister for Forestry and Environment, sold a mansion in Los Angeles for $7.7 million in 2004, and the President himself owns mansions worth $2.6 million and $2.0 million in Maryland. [1]
Clearly measures to ensure transparency and accountability in the proper management of oil revenues is critical to genuine poverty alleviation, and therefore essential to the economic, cultural and social rights of the citizens of Equatorial Guinea.

The Social Development Fund

In 2006 USAID and the Government of Equatorial Guinea agreed to establish a Social Development Fund for the country. Equatorial Guinea was expected to give $15 million over 5 years for USAID to provide technical assistance to support implementation of projects primarily on health and education. Although a good idea in principle, the Fund—which amounts to 1% of Equatorial Guinea’s annual oil revenue—has not yielded any noticeable improvements and represents a drop in the bucket when compared with total revenue.

Bringing U.S. Foreign Policy on Equatorial Guinea in Line with Human Rights

Equatorial Guinea is the third largest oil producing country and the fourth largest beneficiary of U.S. foreign direct investment (mainly in oil and gas) in Sub-Saharan Africa. Two-thirds of the 420,000 barrels of oil produced daily in EG are exported to the United States. The main oil companies present in the country are ExxonMobil, Marathon, and Amerada Hess, all U.S.-based corporations. Of particular concern, ExxonMobil and Marathon Oil signed new confidentiality clauses with Equatorial Guinea last summer. [2]

Despite all of the above mentioned concerns, the U.S. Government has recently chosen to resume military assistance to Equatorial Guinea, and the President’s request for FY08 foreign operations appropriations includes $45,000 in International Military Education and Training (IMET) funding.

With a new Ambassador to Equatorial Guinea (the first in 11 years) the U.S. Government has a unique opportunity to monitor expected improvements in democratization, human rights and social welfare, and to positively influence the government of President Obiang to carry out promised improvements more consistently and vigorously.

Recommendations for U.S. Policy on Equatorial Guinea

Given vast U.S. oil investments, the U.S. government has a responsibility to play a much more constructive role in combating corruption, alleviating poverty and promoting human rights. The U.S. Government should strongly and publicly urge the Government of Equatorial Guinea to:

•take demonstrable steps to ensure the return and legalization of political opposition and professional associations; and

•improve conditions for the creation and participation of local civil society organizations working for human rights, transparency and accountability.
The U.S. Government should furthermore:

•actively support civil society and human rights initiatives in Equatorial Guinea;

•strongly urge the Government of Equatorial Guinea to create and implement a transparent revenue management system (drawing on 2005 and 2006 IMF recommendations);

.outline benchmarks to measure progress made by the Government of Equatorial Guinea toward greater fiscal transparency and accountability, and respect for universally recognized human rights standards;

•condition further U.S. military assistance (including IMET) on the full compliance of the Government of Equatorial Guinea with universally recognized human rights standards;

•actively support the reinstatement of a UN Special Rapporteur to monitor human rights conditions in Equatorial Guinea; and

•bring its overall foreign policy objectives in line with its stated concerns for human rights and democratization in Africa.

Human Rights in Ethiopia and the U.S. Foreign Policy Response

In early 2005, leading up to the May 15 elections, Ethiopia appeared to be turning a corner in its respect for codified international human rights norms. Prime Minister Meles Zenawi sat on Tony Blair’s Commission for Africa, which considered an array of issues related to political transparency and accountability, economic development, anti-corruption measures, human capacity building and the enhancement of human rights in Africa. The Government of Ethiopia was allowing some—albeit limited—international press access and space for political opposition rallies, particularly in Addis. Yet since the disputed 2005 elections, around which accusations of electoral fraud emerged alongside mass demonstrations in protest, political repression greatly increased. [3] In several days of demonstrations in June and November 2005, government security forces shot and killed 187 people and wounded 765, including 99 women and several children. Six police officers were also killed in clashes with demonstrators.

In its most recent Country Report for Ethiopia, the U.S. Department of State’s Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor reported human rights abuses including: unlawful killings, and beating, abuse, and mistreatment of detainees and opposition supporters by security forces; poor prison conditions; arbitrary arrest and detention, particularly of those suspected of sympathizing with or being members of the opposition; restrictions on freedom of the press; restrictions on freedom of assembly and association; and discrimination against religious and ethnic minorities, among other human rights violations.

Amnesty International has been closely following the subsequent trials in Addis Ababa as they are a window into overall human rights conditions in Ethiopia. All who have been on trial were arrested in November 2005 and have now been in prison for over 18 months.

Separately from these trials, a parliamentary inquiry was established in December 2005 to investigate the same disturbances. It initially concluded that the security forces had used excessive force. However, as you know, the chair and vice-chair of the inquiry fled the country after receiving threats aimed at making them change their findings. The remaining members endorsed a report accepted by the Parliament in October 2006 that the actions of the security forces had been "legal and necessary." No member of the security forces has been arrested or charged with any offense.

Defendants are being held in different sections of Kaliti prison on the outskirts of Addis Ababa. Conditions in the worst sections are harsh, with severe overcrowding, inadequate sanitation and poor hygiene. Correspondence is prohibited and private consultation with lawyers is not allowed. However, families can send food, books and small items.

The principle remaining charge against these detainees is "outrages against the constitution." Several Coalition for Unity and Democracy (CUD) defendants are also still accused of "obstruction of exercise of constitutional powers" and "impairing the defensive power of the state." The charge of "inciting or organizing or leading armed rebellion" has been withdrawn from most defendants.

Also separate from the trials is the likelihood that Prime Minister Meles Zenawi and the Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) have been attempting to conflate criticism of their incursion/presence in Somalia with opposition criticism of the regime overall. The EPRDF is also reportedly intensifying its censorship of Ethiopian press once again, including blogs.

CUD Trials and Prison Conditions in Addis Ababa

One year after their trial opened in Addis Ababa on May 2, 2006, 48 members of the opposition Coalition for Unity and Democracy (CUD) party, human rights defenders and journalists are still in prison. Most charges carry possible death sentences. They are on trial for allegedly inciting violence in opposition demonstrations in 2005 protesting alleged electoral fraud.

Amnesty International welcomes the release of several prisoners of conscience, who included seven of the 14 journalists from the private media, one of whom, Serkalem Fasil, was six months pregnant when arrested and denied adequate medical care, and Kassahun Kebede of the Ethiopian Teachers Association. Several other CUD members were also released.

Of an initial list of 111 defendants, 76 had been on trial since May 2006, with 25 exiles being tried in their absence. On April 10, 2007, 28 defendants were freed when the judges ruled they had no case to answer after the prosecution had presented its case.

Charges of treason and "attempted genocide" which had been laid against most CUD officials were all withdrawn. Other charges were withdrawn from some defendants. Five exiles still remain on trial in their absence.

Amnesty International is also concerned about three other concurrent and related trials which are proceeding in Addis Ababa against dozens of other CUD members, some of whom are or may be prisoners of conscience, including POC and elected Parliamentarian Kifle Tigneh. Judges have ignored complaints by several co-defendants in this trial that they were tortured.

Amnesty International reiterates its call for the immediate and unconditional release of those defendants whom it considers to be prisoners of conscience, who have not used or advocated violence and were peacefully exercising their right to freedom of expression, association and assembly, as guaranteed by the Ethiopian Constitution and international human rights treaties which Ethiopia has ratified.

These POCs include:

 CUD leaders, some of whom were elected to the federal parliament or Addis Ababa city assembly, including Dr. Berhanu Negga, an economics lecturer; Dr. Yakob Hailemariam, a law professor and former UN prosecutor for the International Criminal Tribunal for Rwanda; Ms. Birtukan Mideksa, a lawyer and former judge; and retired geography Professor Mesfin Woldemariam, founder and former president of the Ethiopian Human Rights Council.
 Two civil society activists and human rights lawyers, Daniel Bekele, policy manager of the Ethiopian office of ActionAid, and Netsanet Demissie, founder and director of the Organization for Social Justice.

 Seven journalists from the independent media who are charged on the basis of published articles which to Amnesty International’s knowledge did not advocate violence.

We are also concerned about issues of fair trial and the possible imposition of the death penalty.

I briefly report several additional areas of great concern for human rights in Ethiopia.

Discrimination against Minority Groups

In 2006 in the Oromia region there were large-scale arrests during anti-government demonstrations, led particularly by students. Some protestors called for the release of Driibi Demissie, a Mecha Tulema Association community leader on trial since 2004. Amnesty International considers Driibi Demissie to be a prisoner of conscience.

Hundreds of Oromo people detained in November 2005 were reportedly still held during 2006 without charge or trial, and others were detained in previous years for alleged Oromo Liberation Front (OLF) connections.

Numerous people accused of Ogaden National Liberation Front (ONLF) connections were reportedly detained in the Somali region, and many political prisoners arrested in previous years were still held without charge or trial.

In Gambela region there were scores of arrests of members of the Anuak ethnic group. Hundreds of people arrested during mass killings in Gambela town in December 2003 were still detained without charge or trial.

Some 60 peaceful demonstrators belonging to the Sidama ethnic group were arrested in Awassa and other towns last March.

Ethiopian Military Presence in Somalia

Amnesty International has recently called on the UN Security Council to protect civilians in Somalia from escalating violence and deteriorating security that threatens humanitarian assistance. As security in the capital city of Mogadishu deteriorates and conditions worsen, the civilian population is facing severe human rights abuses. We are deeply concerned about this most recent upsurge in violence in and around Mogadishu and its deadly impact on civilians.

What does this have to do with Ethiopia?

The conflict between Somalia's Transitional Federal Government (TFG) and its opponents has caused more than 1,000 deaths since late February, most of them civilians, killed by TFG and allied Ethiopian troops. More than 300,000 have fled the conflict—a third of the population of Mogadishu.

Amnesty International has called on the TFG and the Ethiopian government, which provides its military support, to protect the civilian population under their commitments to international law.

The new cycle of violence arose mainly from the resumption of a TFG/Ethiopian security operation in early April. TFG and Ethiopian forces are fiercely opposed by remnants of the Council of Islamic Courts (CIC) and other fighters opposing to the presence of Ethiopian troops on Somali soil.

Ethiopian troops have been accused of indiscriminate shelling in civilian population areas, leading to hundreds of civilian deaths and mass displacement in Mogadishu.

Detention of Foreign Nationals fleeing Somalia

The Ethiopian authorities have acknowledged detaining 41 of more than 80 people who were arrested trying to cross from Somalia into Kenya since January 2007, and have said 29 will be released. The whereabouts of the remaining detainees is unknown.
One of those detained, Bashir Ahmed Maktal, who is of ethnic Somali origin, is suspected by Ethiopian authorities of having links with the ONLF, and they have reportedly pressured him to confess this publicly. Amnesty International is concerned he may be ill-treated or tortured to make him ''confess.'' He is believed to be detained incommunicado at the police Central Investigation Bureau (Maikelawi) in Addis Ababa, and has not been charged with any offense.

Two Eritrean journalists who are also being held, Tesfaldet Kidane Tesfasgi and Saleh Idris Salim, were shown on Ethiopian TV and on a website called Waltainfo.com on April 13. They were accused of being Eritrean soldiers sent by the Eritrean government to fight in Somalia against Somalia's Ethiopia-supported government. Like Bashir Ahmed Maktal and others detained with them, they have had no access to legal counsel or their families, and have not been charged with any offense.

Ethiopia’s Border Dispute with Eritrea

In regard to Ethiopia’s domestic human rights concerns, the elephant in any room remains the unresolved border dispute with Eritrea.

Despite the fact that the Government of Ethiopia has stated that it accepts the Boundary Commission ruling, it has resisted its implementation and called for further negotiations. Not surprisingly, Eritrea has stood its ground and refused to allow the Boundary Commission ruling to be re-examined. The potential for massive abuses of human rights and humanitarian law in the event of renewed active combat along the border is significant. Uncertainty and threats of violence have already had dire effects on the livelihood, health and right to movement of local populations. According to a recent Council on Foreign Relations report, [4] ongoing failure to implement this binding agreement is negatively affecting the complex and interwoven political dynamics of the Horn.

U.S. Foreign Policy toward Ethiopia: The Need for a Regional Policy [5]

The U.S. and other western powers have given the Government of Ethiopia fairly free rein to perpetrate serious human rights violations with no political or economic consequences. Ethiopia has developed close ties by way of relief and development assistance, military cooperation, [6] and growing U.S.-led counter-terrorism operations in the region.
Not only is the Government of Ethiopia responsible for obstructing implementation of the Boundary Commission ruling, it has also recently intervened—with U.S. backing—to determine the outcome of a domestic conflict between the Transitional Federal Government (TFG) and the Council of Islamic Courts (formerly the Islamic Courts Union) in Somalia by carrying out a full scale military incursion. Equally disturbing from an international human rights perspective, scores of human rights defenders—from elected parliamentarians to journalists, students, and opposition party leaders—are still facing unjustified charges in several concurrent trials dragging on in Addis Ababa. [7]

Consecutive U.S. administrations have preferred to conduct foreign policy with a cooperative and stable regime in Addis, despite clear signs of disturbing trends toward political centralization, repression, shrinking political space for civil society, and an incapacity or unwillingness to resolve ongoing conflicts with politically marginalized groups—particularly in the Oromo and Somali regions—which have resorted to armed violence around the country. The U.S. government has consistently and unquestioningly provided a range of assistance to the Government of Ethiopia beyond critical Economic Support Funds, Child Survival and Health, and Transition Initiatives funding—including Foreign Military Financing (FMF) and International Military Education and Training (IMET).

U.S. foreign policy’s focus on counter-terrorism has also played a significant role. It has contributed to the glaring absence of public statements and policy decisions in response to diminishing political space and the abusive treatment of prisoners of conscience and other political prisoners in Ethiopia. Given the close and long-standing relationship U.S. government policymakers have enjoyed with the Government of Ethiopia, are we left to assume that they have chosen to ignore universally recognized human rights norms in exchange for military bases, political intelligence and the façade of national stability?

U.S. policy toward Ethiopia should make the protection of all human rights, including the fundamental rights of physical integrity, expression, assembly and fair trial central to U.S. relations with the Government of Ethiopia and Ethiopian civil society. And it should recognize—even if the government in Addis Ababa currently does not—that in order to achieve Ethiopia’s goal of domestic and border security, both the Government of Ethiopia and the international community must listen to and respect the rights of minority groups and opposition parties—and in particular leading human rights defenders—whose perspectives on national priorities and the nature of their own rights have been too long ignored.

Any successful U.S. policy toward the Horn that will promote peace, stability, and human rights not only regionally but also globally, must begin with a serious and genuine consideration of regional dynamics, local perspectives on human rights, and the way in which U.S. policies impact these factors.

Unless the United States develops a comprehensive and principled strategy that is more sensitive to regional complexities and fairer to the rights, perspectives and political and humanitarian needs of the Horn populations and their governments, greater strife and suffering are likely to result.
Recommendations for U.S. Policy on Ethiopia

Amnesty International calls on the Government of the United States to:

 Make human rights central to U.S. relations with the Government of Ethiopia and Ethiopian civil society.
 Request that our new Ambassador take actions necessary to press the Government of Ethiopia to release all prisoners of conscience immediately and unconditionally, including the above named.
 Actively monitor all political trials in Addis Ababa and other places in Ethiopia, demand that they fulfill international standards for fair trials, and actively monitor the treatment of all prisoners of conscience and political detainees.
 Continue to press the Government of Ethiopia to do everything in its power to avoid conflict with Eritrea and in Somalia and to protect all citizens in the region.
 Continue to provide the levels of humanitarian assistance required to provide for the basic needs of the Ethiopian people.
 Actively support judicial and security sector reform in Ethiopia.
________________________________________
[1] Amnesty International would like to acknowledge the research and analysis of Publish What You Pay and Global Witness, with whom AIUSA works closely on human rights advocacy on Equatorial Guinea. [2] Ibid.

[3] As reported by Amnesty International, Human Rights Watch and the U.S. Department of State, these violations included mass arbitrary arrests and detentions, torture, extrajudicial killings, repression of ethnic minorities, intimidation of students and teachers, suppression of press freedom, and the less reported practice of targeting peaceful political opposition in the countryside.
[4] From Avoiding Conflict in the Horn of Africa by Terrence Lyons (Council on Foreign Relations Press, December 2006).
[5] Please see upcoming article in the Africa Policy Journal, “Regional Politics, Human Rights and U.S. Policy in the Horn of Africa,” by Tricia Redeker Hepner and Lynn Fredriksson, for further analysis on the need for a regional U.S. policy for the Horn.
[6] By way of example, Ethiopia contributed troops to the Coalition of the Willing during the 1991 U.S.-led Gulf War with Iraq, and the U.S. maintains military bases in eastern Ethiopia.
[7] Amnesty International has always considered the original charges against all of these individuals—including treason and other capital offenses—to be without merit, and has called for the release of all of these individuals, whom the organization has designated prisoners of conscience.

Reports of torture in Ethiopia


Reports of torture in Ethiopia

Ghimbi, Ethiopia -- April 16, 2007. First, the police threw Tesfaye into a dark cell. Then, each day for 17 days, it was the same routine: Electric shocks on his legs and back, followed by beatings with rubber truncheons. Four or five officers would then surround and kick him. At last, a large bottle of water would be tied around his testicles. He'd pass out

Tesfaye's crime? Maybe it's that he refused to join the ruling party of Prime Minister Meles Zenawi. He was accused of organizing street protests in late 2005. Police suspect he's a member of a rebel group called the Oromo Liberation Front. Tesfaye doesn't know for sure because no court ever charged him with a crime.
"They took us turn by turn to a dark place, and they would shock us and say, 'What do you think now? You won't change your ways now? Do you want to be a member of our party now?' " Tesfaye recalled of his time in prison early last year. He refused to give his last name for fear of being rearrested.

Accounts like this are common in today's Ethiopia. Interviews with dozens of people across the country, coupled with testimony given to diplomats and human rights groups, paint a picture of a nation that jails its citizens without reason or trial, and tortures many of them -- despite government claims to the contrary.

Such cases are especially troubling because the U.S. government, a key Ethiopian ally, has acknowledged interrogating terrorism suspects in Ethiopian prisons, where some detainees were sent after being arrested in connection with Ethiopia's invasion of Somalia in December. There have been no reports that those jailed have been tortured. The invasion ousted an Islamic movement accused of having ties to al Qaeda that threatened to topple an interim Somali government struggling to control the country.

The Bush administration maintains that Meles' government, a leading partner in its war on terror in East Africa, is committed to democratic and human rights reform. The government was severely criticized for a 2005 crackdown that saw tens of thousands of opposition members jailed and nearly 200 people killed following elections in which the opposition made major gains.

People across Ethiopia recounted stories of a government backsliding on human rights issues. They told of confinement for days in tiny, dark cells with their hands bound 24 hours a day; electric shocks; beatings with rubber clubs; police who held guns to prisoners' heads; mutilation or pain inflicted on the genitals.

"If you think differently, that is enough to put you on the side of the opposition," said 34-year-old Teferi, who recently was released from prison after two months without being charged with a crime. "If you say, 'This is not right, this is right, it's good to rule peacefully,' if you talk something fair, it's over for you because there is no fairness from them."

Teferi said a police source told him that he was arrested because he played too much pingpong -- and that police suspected he was recruiting people to a rebel group while he played. He said he was imprisoned at a police training camp called Sankele outside the city of Ambo, which the International Committee of the Red Cross has been barred from visiting.

Ethiopian officials dismiss stories of torture as lies, and have taken the further step of expelling everyone from foreign journalists to representatives of human rights groups such as Amnesty International and Human Rights Watch. Ethiopian reporters for the U.S.-financed Voice of America must work in secret for fear of harassment.

Bereket Simon, a top adviser to Meles, said it's in the interests of rights groups to lie about the situation, and he rejected the idea that torture occurs in Ethiopia.

"No way. No way. No way. I think you know, these are prohibited by laws, by Ethiopian laws -- torture, any human treatments," Bereket said. "In fact, we have been improving on our prison standards. We've been working hard to train the police forces, the interrogators."

U.S. officials say Washington's close alliance with the government in Addis Ababa allows it to raise concerns about Ethiopia's record privately. The State Department is requesting more than $500 million for Ethiopian aid in fiscal 2008, almost all of it for HIV/AIDS relief. The United States trains Ethiopian troops, and the two governments have shared intelligence about Somalia.

U.S. Ambassador Donald Yamamoto said he wants to investigate claims of abuse, but warned against making allegations about Ethiopia's actions without proof.
"There's a lot of misinformation about Ethiopia -- I mean, it's amazing," Yamamoto said. "The problem comes in trying to divide or separate what is fact and what's fiction, and trying to keep an open mind on every issue. ... There are problems, and we're free to admit that, and the Ethiopians are open to admitting that as well."
Ethiopia's critics are skeptical of the government's promises to improve its human rights record.

"Over the years, the more I see, the more I become convinced that not only does the government tolerate it, but I think they direct this kind of behavior," said Ethiopian-born Theodros Dagne, a senior aide to Rep. Donald Payne, D-N.J., a leading critic of Ethiopian practices on human rights.

European diplomats and employees of Western aid groups, speaking on condition of anonymity, said they keep quiet about abuses because they fear the government will freeze them out of aid work. About 2.8 million of Ethiopia's 75 million people depend on foreign food aid.

Washington's steadfast support has led some Ethiopian opposition leaders to assert that Meles' government has only been emboldened.

"We fully believe that the international community is not going to democratize this place -- it's going to be the tough task of the oppressed people in the empire," said Beyene Petros, a lawmaker and leader of the United Ethiopian Democratic Forces, a coalition of opposition groups. "Simply, the U.S. State Department's or the U.S. government's position on Ethiopia is that it's a friendly government, and how can you go and quarrel with your friend because somebody told on him?"

Source: Ayyantuu

Tuesday, May 01, 2007

School dropout rate in Oromia is increasing than ever.

By Abera Oluma

The Oromia School bureau recently confirmed that the number of students leaving school is than ever increasing. According to the bureau expert, who did not want to be named because he was not authorized to speak out the allegation mentioned that the official indicators usually released in the beginning of the year showing a rise in school enrolment were deceiving, for most of the students who showed up then will have left school, and for various reasons.

According to the expert, more than half of the students leave school before the end of the first semester exam, due to personal reasons attributed to the cultural and traditional practices on top of the social and economic problems.

Consultation and experience sharing workshop was prepared at Adama town last Wednesday 25 April 2006 in commemoration of the Global Action Week which brought Basic Education Network, BEN members together.

Ephrem Motbainor, Administrative head of Aberash Memorial Development Organization, AMDO a local NGO engaged in alternative education practices among others, also confirmed the above information. He says their organization has been aware of the problems of dropouts.

He said their organization has been working on Alternative education at regional states with respect to minimizing the rate of dropouts.

"Schools should be built very near to the village where children live so that the risk of abduction and rape and its fears which forbid children from going to schools could be eliminated." Wondimagegnew Mecha Melka, A/ Executive Director of Kind Heart Child Aid Development Organization, KCADO, another local NGO working on Basic education working on training high school dropouts in auto mechanics, embroidery and tailoring skills realizing and responding to the increasing number of school dropouts year after year.

The Basic Education Network is composed of more than 52 member NGOs who are working on basic education whose aim is building technical capacities of NGOs, working also on advocacy and lobbying on key policy issues.

The Global Action Network is celebrated every year from April 23 - 29 globally, since 1987 and since 1999 in Ethiopia.

It seems that the concerned bodies didn’t want to come up with the main cause, which is the burning issue for the dropout of the students in Oromia schools.

The economic problems they tried to emphasise as a cause is the result of the bad government policy of Ethiopia.

The so called Ethiopian government, TPLF school policy is not well functioning. It is only applicable in Tigre region. The government is facilitating all necessary materials and gives especial focus to the Tigre region students.

But in Oromia region the students who are interested in school are obliged to pay especial school fees on top of high accommodation charges, which is unaffordable for parents. So the students are forced to dropout the school because of such inappropriate and unchallengeable government actions.

Oromo students who try to resist all such obstacle problems and resume their education will face another and more complex problems to stay in the school peacefully. They are always under civil surveillance on their daily activities.

Oromo students will be killed in their schools if they try to disclose their problems in peaceful demonstration.

Students from elementary up to different Universities levels were killed and imprisoned for no crime committed, only by being an Oromo. So this deliberate & inhuman act of the TPLF government is the main causes for the school dropout. Their family do not want their children to be seen killed for there no reason. So it is no surprise if the family insist them to stay at home.

To point out some most recent and real evidences on hand, two brothers Oromo students; Gemechis Bulcha Buli and Lalisa Waqgari Buli were brutally murdered by the Woyane armed security agents on 01/03/07 evening in Gimbi town of Western Wollega Zone, Oromia regional state. The two brothers, who were students of Guddattuu Guyii School, were shot dead while they were studying their school lesson at their home.

The TPLF regime dismissed more than 350 Oromo students from Addis Ababa University and jailed them with out any crime they committed in year 2004.

Frome Gonder collage more than 40 Oromo students dismissed and the others detained in year 2006.

One Mekele University Oromo student killed and in the same year also more than 40 Oromo students deprived their certificate after they graduated.

September 6, 2006 more than 42 Oromo students have been dismissed from the Haramaya University.

Student Shibiru Demissie was murdered in cold blood after electric power on campus was cut off on a doorstep to his dormitory in Tigray’s Mekele University on November 4, 2006. Shibiru Demissie was a third year history student. Another student, Sime Terefe was murdered earlier at the same place for being an Oromo. His corpse were taken outside Mekele town and dumped into a river. These are some concrete causes for the number of students leaving school in Oromia.

All these factors happened because of the ruling regime school policy which intends to eliminate the Oromo students from education field. Its intentionally designed to eliminate Oromo students from school.

So once again the writer urge the world community and all concerned bodies to take an appropriate action and save the innocent Oromo students’ life from deliberate genocide of the TPLF government.

|