Saturday, July 28, 2012

Weelluu Warraaqsaa Elemoo Alii Durii

1 Comments:

At 7:29 PM, Anonymous Anonymous said...

Walluu ergaa guddaa dabarsitu tana as irraatti qabsiisuu (post) gochuu keef galatoomi.

 

Post a Comment

<< Home

|